JONG&politiek is een project in het kader van de Maatschappelijke Diensttijd voor jongeren.

Het vormgeven aan Maatschappelijke Diensttijd voor jongeren maakt deel uit van het kabinetsbeleid. Via ZonMw heeft het kabinet budget beschikbaar gesteld om experimenten met Maatschappelijke Diensttijd mogelijk te maken. JONG&politiek is een van de projecten waarvoor een pilotsubsidie beschikbaar is gesteld.

Onderzoeksvraag voor het project Maatschappelijke Diensttijd

Voor subsidieverlener ZonMw en het kabinet is de onderzoeksvraag van het project erg belangrijk. Voor dit project is dit: Hoe kunnen we jongeren meer politiek betrokken maken en de jongerenafdelingen een basis geven waarmee ook na de maatschappelijke diensttijd van 18 maanden de activiteiten voortgezet kunnen worden? Als de pilot succesvol is zal deze als voorbeeld gebruikt gaan worden voor een landelijke uitrol.

Het kabinet over Maatschappelijke Diensttijd

“Een sterke samenleving biedt ruimte voor ontplooiing. En in een sterke samenleving zien mensen naar elkaar om en houden zij rekening met elkaar. Vanuit die gedachte ontwikkelt het kabinet de maatschappelijke diensttijd voor jongeren. Om hen optimaal de kans te bieden betrokken te zijn bij de samenleving. De maatschappelijke diensttijd biedt tijd en ruimte waarin jongeren zich inzetten voor een ander en zo hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Het is bovendien een kans om ervaring op te doen en misschien wel een duidelijker beeld te krijgen voor een toekomstperspectief. De maatschappelijke diensttijd biedt ook de mogelijkheid om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen. Het is meedoen, door anderen te laten meedoen. Daar wordt iedereen sterker van.”

1-1_logo_ZonMw social media