Over JONG&politiek

In partnerschap met de lokale partijen Gemeentebelang Nunspeet, Progressief Ermelo en Harderwijk Anders, start op 1 maart 2019 het project JONG&politiek.

Lokale politici en gemeentebestuurders worden vanuit dit project gevoed met ideeën van jongeren uit hun gemeente. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten, met name op het gebied van issues die jongeren betreffen. Daarnaast kunnen de jongerenafdelingen een kweekvijver voor nieuw politiek talent zijn.

Studerend, werkend, scholier of werkloos, alle jongeren uit de gemeenten Nunspeet, Ermelo en Harderwijk tot 30 jaar zijn welkom om zich aan te melden.

Men zegt vaak: “Politiek is saai en jongeren zijn daar niet in geïnteresseerd”. Daarbij denken ouderen ook al snel dat jongeren geen tijd willen vrijmaken om zich met politiek bezig te houden: werken, studeren, stappen, gamen, sporten en social media lijken belangrijker.

Maar niets is minder waar! Politiek, en zeker lokale politiek, kan erg leuk zijn. Samen werken aan thema’s die ertoe doen, concreet problemen in je wijk/dorp of gemeente helpen aanpakken en natuurlijk ook plezier hebben met elkaar.

Overal in de wereld laten jongeren zien zich zorgen te maken over hun toekomst en de manier waarop ouderen met zaken in de wereld omgaan. Luister maar naar de teksten in de muziek en je ziet dat er veel betrokkenheid is. Op een andere manier dan veel ouderen gewend zijn, maar zeker niet minder betrokken!

 

Maatschappelijke Diensttijd

Bij JONG&politiek vervullen jongeren hun Maatschappelijke Diensttijd én kunnen ze het combineren met politieke interesses. Zo komt de politiek dichtbij en kunnen jongeren het verschil maken. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als jongerenhuisvesting, sportmogelijkheden, eenzaamheid onder jongeren, kiezen van een nachtburgemeester, gaan stemmen tijdens verkiezingen en momenteel erg actueel: meepraten over klimaatverandering en wat daar tegen te doen is.

Wie deelneemt aan JONG&politiek hoort bij een hechte groep waarin vriendschappen kunnen ontstaan en waar je kennis en ervaring opdoet over je gemeente en wat er allemaal speelt.

De deelnemende jongeren bepalen zelf met welke onderwerpen ze aan de slag gaan en hoe ze dat gaan doen. Ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen agenda, zowel in werkzaamheden/activiteiten als in tijdsplanning. Ook de vorm waarin thema’s aan de orde komen wordt door de jongeren bepaald. Denk hierbij aan vlogs maken over jongerenthema’s, een activiteit tijdens een festival, online communicatie, activiteiten in de gemeente organiseren of gastlessen op scholen verzorgen.

 

Ondersteuning

Iedere afdeling wordt ondersteund door een jongeren coördinator die hiervoor ook uren beschikbaar heeft binnen het project. Deze ondersteunt de groep bij het uitwerken van ideeën, het organiseren en de uitvoering. De coördinator enthousiasmeert en motiveert de jongeren en begeleidt jongeren individueel waar nodig. Er worden trainingen en cursussen georganiseerd, zoals bijvoorbeeld (online) communicatie, debattraining of een excursie. Zo is deelname ook nog eens leerzaam. Maar het is ook zeker leuk en levert meer dan kennis en ervaring voor de jongeren die deelnemen. Zo kunnen er activiteiten georganiseerd worden, ontvangen de deelnemers een maximale vrijwilligers vergoeding en na 6 tot 9 maanden deelname ontvangt iedere deelnemer een ervaringscertificaat Maatschappelijke Diensttijd. Een certificaat dat een bijdrage levert aan het persoonlijke CV (Curriculum Vitae).

 

Waarom JONG&Politiek?

We merken dat er vaak wordt gesproken voor de jongeren of namens de jongeren. We horen nooit de jongeren zélf spreken.

  1. Wij analyseren problemen van jongeren in de huidige maatschappij door de jongeren zelf te laten vertellen waar zij tegenaan lopen. Deze problemen worden niet alleen aangedragen, we gaan er ook mee aan de slag. Wat moet er gebeuren om deze problemen op te lossen? Think big, the sky is the limit! Vervolgens gaan de jongeren met elkaar bekijken hoe deze ideeën in de praktijk kunnen worden ingezet, zodat er stapsgewijs naar de oplossing wordt gewerkt. Hiervoor gebruiken we allerlei werkvormen, denk aan brainstormen, moodboards maken, werkbezoeken, data analyse, etc.
  1. Wij zijn de mensen om contact mee op te nemen wanneer er jongerenvertegenwoordiging gewenst is.  Onze jongeren zijn er om te vertegenwoordigen, adviseren en analyseren. Wie weten het immers beter dan de jongeren zelf? Met de jongeren bereiden we bijvoorbeeld een schriftelijk standpunt voor of een presentatie.
  1. Wij zijn een laagdrempelig platform, waar ALLE jongeren op een makkelijke manier in aanraking kunnen komen met politieke zaken en beetje bij beetje de weg binnen het politieke systeem leren kennen. Het maakt niet uit van welk niveau. Iedereen kan meedoen. Door wekelijks op een vast moment te overleggen, is er veel tijd voor contact en netwerk, ook voor de jongeren onderling. 

 

Waarom zou jij meedoen?

Het doel is dat de deelnemers al doende leren wat politiek is en hoe je als jongere invloed kunt hebben op de politiek. Los van een partijkleur, maar vanuit gedeelde wens om iets te realiseren. Er zijn een heleboel verschillende, actuele onderwerpen waarover jij een mening hebt en waar je je ook voor kunt inzetten.  

Manieren om dit in te vullen zijn bijvoorbeeld: brainstormen, samen projecten opzetten, evenementen organiseren, bestaand beleid kritisch bekijken, zelf onderwerpen aandragen, analyses uitvoeren, op werkbezoek gaan, presentaties geven, ontmoetingen met lokale politici, maar bijvoorbeeld ook een bezoek brengen aan de Tweede Kamer in Den Haag. Kortom: zeer veelzijdig, praktisch en actief, maar voor wie dit wil ook analyserend en meer theoretisch

Dus… Heb jij ideeën over hoe je jouw omgeving kan verbeteren? Ben je nieuwsgierig, enthousiast, kritisch en openminded? Dan is JONG&Politiek echt wat voor jou!

Schrijf je nu in via deze pagina en wie weet zien we jou snel

Privacybeleid                                                                                     Copyright Jong&Politiek ©2019