Mede mogelijk gemaakt door

Progressief Ermelo bestaat onder andere uit leden en sympathisanten van D66,

GroenLinks, PvdA, SP en het voormalige Ermelo 2000. Ook mensen die geen lid zijn vaneen landelijke politieke partij zijn betrokken bij Progressief Ermelo. De partij is er voor iedereen die vernieuwende oplossingen niet schuwt. Voor ‘progressieve’ mensen die vinden dat het anders kan en moet in Ermelo.

Progressief Ermelo:

  • Komt op voor de zwakkeren
  • Gaat uit van gelijkwaardigheid van alle mensen
  • Streeft naar een duurzame samenleving
  • Streeft naar een veilige woonomgeving
  • Staat op de bres voor de bescherming van natuur en milieu
  • Is voor openheid en dus tegen achterkamertjespolitiek
  • Kijkt over grenzen
  • Vindt dat de burgers een grotere inbreng moeten hebben in hun eigen woon en leefomgeving

 

Harderwijk Anders is een onafhankelijke, politieke partij met als pijlers groen, sociaal, creatief, ondernemend en lokaal. Harderwijk Anders komt op voor de belangen van inwoners van Harderwijk en Hierden. Harderwijk Anders vindt het belangrijk dat er goed geluisterd wordt naar wat er onder mensen leeft en dat inwoners van het begin af aan bij plannen betrokken worden.

Harderwijk Anders maakt zich sterk voor een bruisende en moderne stad in een mooie omgeving met goede voorzieningen op sociaal, cultureel en sportief gebied. Harderwijk Anders wil een stad die veilig is, die goed bereikbaar is, die onderneemt, die ondernemers de ruimte geeft, die sociaal en zorgzaam is, die echt werk maakt van duurzaamheid, die creatief is en talenten koestert, waar naar inwoners wordt geluisterd  en waar de plaatselijke overheid effectief en efficiënt opereert en haar financiën op orde heeft.

 

Gemeentebelang Nunspeet is de lokale politieke vereniging van en voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet. Al sinds 1946 staat het algemeen belang, zijnde ieders belang bij ons centraal.

Gemeentebelang wil in gesprek met jongeren en hen betrekken bij besluitvorming. Wij pleiten voor een jongerenontmoetingsplek in elke kern. Ook moet jeugdzorg iedere jeugdige bereiken die dat nodig heeft en het centrum voor jeugd en gezin moet straathoek-, jeugd- en jongerenwerk goed faciliteren. Het is de taak van de gemeente het goed in te richten zodat onze jongeren toegang hebben tot maximale hulp.

Privacybeleid                                                                                     Copyright Jong&Politiek ©2019